Tuisblad
Bedieningsgroepe
Boodskappertjie
Doop
Geskiedenis
Inligtingsblad
Jeug
Kalender
Kerkraadslys
Lidmaatskap
Nuttige Skakels
Ontdek jou plek
Organogram
Preke
Projekte
So Offer Ons
Wyke
Kontak Ons

Ons Boodskap

… alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles
wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle
julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet
julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. (Filipense 4:8-9). Ons maniere en gewoontes,
ons styl is nie altyd ewe goed of gesond nie. Nie almal beïndruk of trek mense aan nie. Om die
eerlike waarheid te sê: Daar is baie slegte gewoontes – dinge wat ons doen wat mense afskrik.
Erger nog: Daar is gewoontes wat ons eie lewe benadeel, ons gesondheid kan knou, ons gees
vervlak.

Soos om oormatig te eet en te drink, altyd laat te kom by geleenthede, wit leuentjies te vertel,
voortdurend verskonings te maak vir ons droogmakery, belangrike keuses heeltyd uit te stel, ons
donker kante te vertroetel of daarvan weg te hardloop wanneer dit ons inhaal. Slegte gewoontes
kan só diep lê dat jy maklik kan voel: Dis maar hoe ek is, ek kan nie juis anders nie – selfs al voel
jy agterna (wanneer jy weer soos gewoonlik opgetree het) sleg, leeg, skuldig en onvergenoegd.

Dis omdat Paulus die mag en negatiewe effek van slegte gewoontes in ons lewens ken, dat hy ons
in Filipense 4:8-9 oproep: Verder…alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein
is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag
wees – daarop moet julle julle gedagtes rig … en God wat vrede gee, sal by julle wees.”

Daarmee wil Paulus sê: Ontwikkel positiewe gewoontes, spoel jou gedagtes in dit wat goed
en mooi en rein is, drenk jou in dit wat jou gees kan verryk, doen dinge (doelbewus en
voortdurend) wat jou positief kan stem teenoor jouself, ander en jou omgewing – en
ontdek dan hoe die onrus taan, die skuld verdwyn en die vrede van God oor jou daal.
Probeer dit ’n slag. Jy sal verbaas wees!